Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy… View Article

Czytaj więcej

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Szanowni Państwo, Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,… View Article

Czytaj więcej

PROGRAM POMOCY DZIECIOM – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje o możliwości uczestnictwa w Programie Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Wszelkie informacje nt. programu znajdziecie Państwo i linku poniżej. Stypendia SPES – informacje 2020

Czytaj więcej

Informacja nt. dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż od stycznia 2020r. rozpoczyna dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, żywność przekazywana w ramach programu pozyskiwana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych… View Article

Czytaj więcej

Ważna informacja!

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE RACHUNKU BANKOWEGO Z dniem 01 stycznia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej zmienia numer rachunku bankowego. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wszelkich płatności na poniższe konto: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej nr rach: 45 9589 0003 0002 3575 2000 0010

Czytaj więcej

PFRON – Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się… View Article

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) ORAZ PROGRAMU „DOBRY START ” (300+)

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMU „DOBRY START „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż obecnie trwający okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2019 r. Od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18… View Article

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – efekty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie… View Article

Czytaj więcej