Aktualności

Czwartek 17.10.2019r. GOPS będzie nieczynny!

W dniu 17.10.2019r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Od piątku obsługa w godzinach urzędowania Ośrodka. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) ORAZ PROGRAMU „DOBRY START ” (300+)

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMU „DOBRY START „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż obecnie trwający okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2019 r. Od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18… View Article

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – efekty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie… View Article

Czytaj więcej

PROJEKT „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 4.0”

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy… View Article

Czytaj więcej

Program 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 lipca 2019r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ online. Od dnia 1 sierpnia 2019r. można składać wnioski także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.        

Czytaj więcej

Wyłożenie do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Środa Śląska na lata 2019-2026”

Środa Śląska, 04.06.2019r. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE Wyłożenie do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Środa Śląska na lata 2019-2026” Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz… View Article

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMU „DOBRY START „

WAŻNA INFORMACJA DOT. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMU „DOBRY START „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż obecnie trwający okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2019 r. Od 01 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18… View Article

Czytaj więcej

Baza Instytucji, Organizacji oraz Ośrodków na terenie Gminy Środa Śląska posiadających oferty dla seniorów.

Baza Instytucji, Organizacji oraz Ośrodków na terenie Gminy Środa Śląska posiadających oferty dla seniorów.

Czytaj więcej