Dodatek osłonowy

OPUBLIKOWANO WNIOSEK NA DODATEK OSŁONOWY NA ROK 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że w dniu 18.01.2024r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. 2024 r. poz. 59).

Wnioski można złożyć w formie :

– papierowej w siedzibie GOPS w Środzie Śląskiej plac Wolności 1 w godzinach urzędowania jednostki,

– elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego

Adres elektronicznej skrzynki podaczej ePUAP: /7jv105xnib/skrytka

Wniosek o dodatek osłonowy 2024 można pobrać w siedzibie Ośrodka lub pobrać w formie PDF:

 

WAŻNE

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

PRZYPOMINAMY

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego.

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dodatek będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wtedy kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.
Ważne – tylko jeden dodatek osłonowy przysługuje w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Przepisy ustawy przewidują, że wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób oraz źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy w 2024r. wyniesie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 lub 286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 lub 429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących źródła ogrzewania t.j.: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY NA 2024R.