Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY/Сімейні пільги для громадян УКРАЇНИ

Rodziny z Ukrainy, które przybyły do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby, które mają już PESEL, oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł, mogą skorzystać również ze świadczeń rodzinnych. Zachęcamy osoby, które mają pod opieką dziecko tj. rodziców… View Article

Czytaj więcej

INFORMACJA!

UWAGA! W DNIU 02.05.2022 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY. DZIEŃ WOLNY W DNIU 02.05.2022r. BĘDZIE ODRABIANY W DNIU 07.05.2022 (SOBOTA). DYREKTOR GOPS JOANNA SADOWSKA

Czytaj więcej
indeks

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób… View Article

Czytaj więcej

Szukasz asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością? Zamieszkujesz gminę Środa Śląska ?

Szukasz asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością? Zamieszkujesz gminę Środa Śląska ? Zapraszamy do udziału w projekcie! Czas trwania projektu: 28.03-31.12.2022 Kto może otrzymać wsparcie? dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną… View Article

Czytaj więcej

JEDNORAZOWA POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, o możliwości składania wniosków o jednorazową pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w tut. Ośrodku od dnia 29.03.2022r JEDNORAZOWA POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny tzn. który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej… View Article

Czytaj więcej

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy

PORADNIK DLA OSÓB GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Czytaj więcej

Informacja dla uchodźców nt. możliwości podjęcia zatrudnienia oraz form pracy

  Informacja dla uchodźców nt. możliwości podjęcia zatrudnienia oraz form pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej. Ulotka UA Ulotka PL

Czytaj więcej

REJESTRACJA OBYWATELI UKRAINY!!

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę po 24 lutego 2022r. i obecnie przebywa na terenie naszej Gminy proszony jest o wypełnienie formularza rejestracyjnego i pilne dostarczenie go do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej – placu Wolności 1, Środa Śląska w godzinach urzędowania : od poniedziałku do piątku… View Article

Czytaj więcej