Średzka Karta Dużej Rodziny

Uruchomiliśmy nowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych, przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców Gminy Środa Śląska. Przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej i wyrób dla siebie oraz swojej rodziny bezpłatnie Średzką Kartę Dużej Rodziny uprawniającą do zniżek i upustów u Partnerów Programu. Więcej informacji odnośnie Średzkiej Karty Dużej Rodziny znajdziesz w regulaminie wydawania Średzkiej Karty Dużej Rodziny

Kto może wyrobić Średzką Kartę Dużej Rodziny?

Posiadać Średzką Kartę Dużej Rodziny mogą członkowie rodziny wielodzietnej w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki

  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

O Średzką Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice, którzy posiadają co najmniej trójkę dzieci bez względu na wiek dzieci. – ZMIANA OD 1 Marca 2019

Gdzie pobiorę wniosek?

Posiadacze rządowej Karty Dużej Rodziny wypełniają wniosek –> pobierz
Wniosek dla tych, którzy nie posiadają Karty Dużej Rodziny –> pobierz

Jakie zniżki i rabaty uzyskam dzięki posiadaniu Średzkiej Karty Dużej Rodziny?

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców Ty i Twoja rodzina będziecie mogli skorzystać u Partnerów Programu z preferencyjnych warunków zakupu towarów i usług.

 

Zniżki Partnerów Programu

Średzka Karta Dużej Rodziny – partnerzy

Gazetka_Średzka Karta Dużej Rodziny_2024