Strategie, programy i projekty

STRATEGIE:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Środa Śląska na lata 2019-2026

 

 

PROJEKTY SOCJALNE:

1. Projekt socjalnyAndrzejki 2018” z GOPS w Środzie Śl.

Dnia 23 listopada 2018r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej zrealizowali projekt socjalny „Zabawa Andrzejkowa”.

Projekt był skierowany do dzieci z rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. W zabawie wzięło udział 30 dzieci wraz z rodzicami – zamieszkałymi na terenie naszej gminy.

W trakcie spotkania odbyła się zabawa taneczna, przeprowadzone zostały konkursy – na najpiękniejsze przebranie oraz konkurs plastyczny. Wyróżniono i nagrodzono także dzieci, które były najbardziej zaangażowane w działania i wspólną zabawę.

Oprócz przyznanych nagród za zwycięstwa w konkursach każde dziecko otrzymało drobny upominek i podziękowanie za przybycie i wspólną zabawę.

Bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i wsparcie organizacjom i firmom, które przekazały pomoc finansową i rzeczową dzięki której mogliśmy sprawić wszystkim uczestnikom niespodziankę i radość.

– ELDISY POLSKA

– PITTSBURGH GLASS WORKS POLAND

– ROBEN

– HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA

– URZĄD MIEJSKI I GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

– DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

– ŚREDZKI PARK WODNY

2.  projekt socjalny GOPS „Mikołajki”

3 grudnia 2018r. pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej zrealizowali projekt socjalny pn „Spotkanie z Mikołajem”

Projekt był skierowany do dzieci z rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

W trakcie spotkania zaproszone dzieci wraz z rodzicami przygotowywali kartki świąteczne – przy muzyce kolęd i w obecności i z pomocą Mikołaja. Najmłodsi uczestnicy mogli wykazać się dużymi umiejętnościami artystycznymi, a spotkanie zakończyło się wręczeniem prezentów dla dzieci.

Dziękujemy Radzie Sołeckiej ze Środy Śląskiej za zaangażowanie w projekt w formie zakupu prezentów dla uczestników.

3. Projekt socjalny ,„Wybieram wolność”

Na terenie GOPS w Środzie Śląskiej w ramach profilaktyki uzależnień działa punkt Informacyjny budujący samoświadomość wychodzenia z problemu picia, nadużywania alkoholu.

Problem , który poruszany jest w punkcie informacyjnym jest trudny do rozwiązania ze względu na szeroka skalę występowania. Rozmowy przeprowadzane w punkcie informacyjnym przynoszą już rezultaty, gdyż nasi beneficjenci nie zgłaszają się do tut Ośrodka pod wpływem alkoholu, dbają o swój wygląd i starają się wydawać okazaną pomoc zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy socjalni w ramach projektu kierują klientów ze swoich rejonów korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Otrzymana pomoc jest nie zawsze prawidłowo wykorzystana (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej), gdyż „nasi” klienci przeznaczają je na używki w postaci alkoholu czy nikotyny.