Kontakt

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                              
55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 1

gops@srodaslaska.pl

swiadczenia@srodaslaska.pl

poniedziałek od 7:30 do 16:00

wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 15:00

 

Godziny otwarcia działów świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

poniedziałek od 13:00 do 16:00

wtorek od 7:30 do13:00

środa od 13:00 do 15:30

czwartek od 7:30 do 13:00

piątek od 7:30 do 13:00

 

 

Kontakt:

Fax 71 317 44 61

Dyrektor 71 396 07 83

Sprawy organizacyjne/dodatki mieszkaniowe i energetyczne 71 396 07 86

Z-ca Dyrektora 71 396 07 85

Pracownicy socjalni 71 396 07 84

Fundusz alimentacyjny 71 396 07 81

Świadczenia rodzinne 71 396 07 82

Świadczenia wychowawcze 71 396 07 89

Księgowość 71 396 07 65

[gmap width=”200″ height=”200″ address=”Środa Śląska, Plac Wolności 1″]